Strömsnäs Frakt&Lager
 • Strömsnäs Frakt&Lager
  Fair Transport

  Transport - Logistik

  "Just in Time-leveranser" till industrin

 • Strömsnäs Frakt&Lager
  Fair Transport

  Lager

  Vi förfogar över stora lagerytor

 • Strömsnäs Frakt&Lager
  Fair Transport

  Logistik

  Kundanpassade logistiklösningar


Strömsnäs Frakt&Lager

Transport - Lager - Logistik


Strömsnäs Frakt&Lager

Beläget i Strömsnäsbruk och Traryd i Markaryds kommun har vi närhet till södra Sveriges logistikmarknad. Vår kärnverksamhet är styckegods, partigodstransporter och logistik.

Vi trafikerar stora delar av södra Sverige där våra nitton ekipage rullar dagligen med gods och varor åt våra kunder. Vi utför även transporter åt Schenker och vårt delägda bolag Södra Sunnerbo LBC.

Vi förfogar över stora lagerytor för kunders olika behov. Vi kan förutom rena lagringsuppdrag erbjuda ett mycket stort utbud av värdeskapande logistiktjänster. Kontakta oss för information.


My Image

Fordonsflotta

Vår fordonsflotta består av nitton ekipage och ett antal mindre fordon. Ekipagen rullar dag som natt och når större delar av södra Sverige.

My Image

Värdegrund

Som Fair Transporttransportör tar vi ALLTID hänsyn till arbetsmiljö, kvalitet, miljö och trafiksäkerhet. Det lovar vi oss själva, och det lovar vi våra kunder.

Kontakter


Morgan Gustafsson

Operativ Chef
Morgan Gustafsson
0433-57 03 34
morgan@stromsnas.nu

Camilla Pohl

Ekonomi
Camilla Pohl
0433-57 03 37
camilla@stromsnas.nu

Micke Heinonen

Trafikledning
Micke Heinonen
0433-57 03 31
micke@stromsnas.nu

Mattias Andersson

Trafikledning
Mattias Andersson
0433-57 03 32
mattias@stromsnas.nu

Lotta Lassen

Lager Strömsnäs
Lotta Lassen
0433-57 03 35
lotta@stromsnas.nu

Oskar Johansson

Lager Traryd
Oskar Johansson
0433-57 03 36
oskar@stromsnas.nu


 • Strömsnäs Frakt&Lager
 • Transporter


  Stycke -och partigodstransporter. Logistiklösningar vid våra anläggningar i Strömsnäsbruk och Traryd.

 • Strömsnäs Frakt&Lager
 • Strömsnäs Frakt&Lager
 • Logistiktjänster


  "Just in Time" koncept till industrin. Full kapacitet för heltäckande transportlösningar.

 • Strömsnäs Frakt&Lager
 • Strömsnäs Frakt&Lager
 • Stora Lagerytor


  Vi förfogar över stora lagerytor för kunders olika logistikbehov. Allt från uppvärmda höglager till enkla kallager.

 • Strömsnäs Frakt&Lager
Strömsnäs Frakt&Lager

Trafikledning

0433- 620 65

Micke Heinonen 0433-57 03 31
Mattias Andersson 0433-57 03 32

Strömsnäs Frakt & Lager AB

Lagastigsgatan 6

287 32 Strömsnäsbruk

Ekonomi

Camilla Pohl 0433-57 03 37

Operativ Chef

Morgan Gustafsson 0433-57 03 34