Strömsnäs Lager
 • Strömsnäs Lager

  Lager - Logistik

  Lagerhållning till industrin

  Strömsnäs Lager
 • Strömsnäs Frakt&Lager

  Lager

  Vi förfogar över stora lagerytor

  Strömsnäs Lager
 • Strömsnäs Frakt&Lager

  Logistik

  Kundanpassade logistiklösningar

  Strömsnäs Lager

Strömsnäs Lager

Lager - Logistik


Strömsnäs Frakt&Lager

Strömsnäs Frakt&Lager

Vi bedriver lagerverksamhet åt våra kunder i fyra logistikcentra. Vi finns i Strömsnäsbruk, Traryd, Skånes Fagerhult och Åsljunga, alla belägna i närheten av E4:an.

Vi förfogar över mer än 50.000 kvm lageryta av olika slag. Våra möjligheter att möta kunders varierande behov är goda.

Förutom rena lagrings- och omlastningsuppdrag erbjuder vi ett stort utbud av värdeskapande logistiktjänster.

Gör en spontan jobbansökan hos oss här

Kontakter


Operativ chef Lager
Alfred Brandt
0433-57 03 80, 070-674 18 06
alfred@stromsnas.nu

Kim Lassen

Lageransvarig Strömsnäsbruk/Traryd
Kim Lassen
070-439 35 06
kim@stromsnas.nu


Hannah Brandt

Lageransvarig Skånes Fagerhult
Rasmus Aronsson
0433-122 41
rasmus@stromsnas.nu

Hannah Brandt

Materialtekniker / Arbetsledare Skånes Fagerhult
Robin Almarsson
0433-57 03 35
Robin@stromsnas.nu


Administration

Hannah Brandt

Ekonomiansvarig
Edyta Andersson
0433-57 03 92
edyta@stromsnas.nu

Hannah Brandt

Ekonomiassistent
Nicolene Allum
0433-57 03 65
nicolene@stromsnas.nu


 • Strömsnäs Frakt&Lager
 • Logistiktjänster


  "Just in Time" koncept till industrin. Full kapacitet för heltäckande transportlösningar.

 • Strömsnäs Frakt&Lager
 • Strömsnäs Frakt&Lager
 • Stora Lagerytor


  Vi förfogar över stora lagerytor för kunders olika logistikbehov. Allt från uppvärmda höglager till enkla kallager.

 • Strömsnäs Frakt&Lager
Strömsnäs Lager

Strömsnäs Frakt&Lager AB

Lagastigsgatan 6

287 32 Strömsnäsbruk